Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Het Venijnig Gebroed heeft geen stempel gedrukt, maar na 20 jaar houden we onze zegelringen niet langer naar de zon gericht. We verzamelden data, scherpten onze potloden, haalden de diepste inkt uit de kerkers van ons bestaan en mijmerden over de toekomst. We hebben onszelf in beeld gebracht en onze aller-individuele evoluties geregistreerd. Dit leidde […]


Onder de titel ‘Incarnatie van de opgedrongen herinnering’ bracht HVG een hypnotiserende performance op gedichtendag 2016 op de weide aan het Cultureel Centrum in Strombeek-Bever. Enkele impressies:


Komende donderdag zijn we present aan cultuurcentrum Strombeek-Bever met een bedwelmende performance. Afspraak om 21:15 of vroeger. http://www.ccstrombeek.be/op-pad-met-poezie  


In het kader van de acties ter voorbereiding van de Klimaattop van Parijs brachten Denis, albrecht en Frederik enkele gedichten in de plantentuin van de universiteit Gent