Archive for maart, 2009

Insgelijks

31mrt09

Voor OFFoff Cross-Over maakt het venijnig gebroed de film “Insgelijks”, een donkere poëtische prent over het kantelpunt tussen leven en dood. Momenteel zoeken we nog vrijwilligers om in een scène te figureren als het publiek in een filmzaal. De bedoeling is minimaal 20 man/vrouw bij elkaar te krijgen. De opnames gaan door op zondag 5 april, […]Een boek is basically een bende woorden die elkaar opvolgen in een volgorde die de auteur bepaalt. De woorden voor dit boek hebben we ondertussen. We verzamelden met name 93820 unieke woord-tokens van http://www.decontrabas.com. Deze kwamen in 188107 zinnen voor met in totaal 4850163 woorden. Nu enkel nog de volgorde bepalen van deze woorden en […]