Posts Tagged ‘venijnig gebroed’

Vier recensies over opgezet spel hebben we ondertussen gelezen. Vier totaal verschillende. De één noemt Ann het grootste talent, een ander noemt Jan visueel. De één vindt een tekst van Frederik hoogst origineel, één van albrecht zeldzaam geniaal, een ander noemt een tekst van denis dan weer treffend en dwingend. Is deze bundel volgens jou […]


In het nieuwste nummer van Gierik, een themanummer over Brugge, hebben wij onze plaats van blz 69 tot 74,  in deze volgorde: Fall Fire Season – Denis S.M. Vercruysse Zwijg stil – albrecht b doemlicht Lang leve incompetentie – Jan Wijffels Het huis het hart het water – Ann Slabbinck Hacker en Hologram – Frederik […]


We beloofden het 2 posts geleden om een filmpje op onze blog te zetten, met de afsluiting van onze film Insgelijks op de poëzienacht Tot diep in het donker, waarin albrecht b doemlicht samen met de portables orgiastisch uit de bol gaat:


Er waren opnieuw 19.000 bezoekers op Zuiderzinnen, waarmee het geesteskind van Luc Huybrechts en Ann Lauwers eens te meer zichzelf bewijst. Uitstekend terrasjesweer en 27 podia waar literatuur, theater en muziek gesmaakt kon worden. HVG bracht temidden van al dat moois de 25 minuten durende kortfilm met live performance “Moeder, waarom lezen wij?” in Platform. […]


Essays over gedichten, over het hoe en waarom en waar naartoe van de poëzie, kunnen me eerlijk gezegd niet veel bommen. Meestal bestaan ze uit niet meer dan een nauwelijks verhulde zelfverheerlijking van de auteur ervan, propageren ze een veel te kleine categorie of liggen ze zo academisch ver van het gedicht, dat de enige […]